Międzynarodowy Mastermind

Po Polsku

Skonfrontuj wiedzę z anglojęzycznych programów z rzeczywistością polskiego rynku w elitarnym gronie przedsiębiorczych kobiet