Wrażliwości przestrzennej da się nauczyć! Podczas naszych warsztatów odkrywamy zaułki formy i kształtów wraz z dziećmi, które sprawnie władają nożyczkami.

 Głównym celem zajęć jest pobudzenie kreatywności, rozwinięcie wyobraźni przestrzennej, nabycie szacunku do otoczenia, w którym żyjemy i pokrótce zapoznanie z pracą projektanta. Choć te warsztaty powstały jako opcjonalne warsztaty dla dzieci, które chcemy zająć podczas, gdy rodzice pracują nad innymi technikami…coraz częściej te zajęcia trafiają do dorosłych grup jako pretekst do dyskusji o otaczającej nas przestrzeni i możliwości wpływania na jej spójność.

warsztaty handmade dla dzieci
warsztaty handmade dla dzieci
warsztaty handmade dla dzieci