Wrażliwości przestrzennej da się nauczyć! Podczas naszych warsztatów odkrywamy zaułki formy z dziećmi, które sprawnie władają nożyczkami.

Warsztaty architektoniczne są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Program zajęć dostosowujemy do wieku uczestników. Spotkania są prowadzone w systemie projektu, podczas którego dzieciom i młodzieży daje się czas na samodzielne eksperymentowanie z otrzymaną wiedzą. W trakcie zajęć wykorzystujemy sporo materiałów plastycznych oraz codziennego użytku, z których wykonujemy modele przestrzenne i makiety. Głównym celem zajęć jest pobudzenie kreatywności, rozwinięcie wyobraźni przestrzennej, nabycie szacunku do otoczenia, w którym żyjemy i pokrótce zapoznanie z pracą projektanta.

Zapraszamy!
warsztaty handmade dla dzieci

warsztaty handmade dla dzieci
warsztaty handmade dla dzieciNajbliższych warsztatów szukaj na naszym facebooku w kalendarzu warsztatów.